Dievo žodis

Palaiminti turintys vargdienio dvasią jų yra dangaus karalystė (Mt5).
Tele Radio Padre Pio
Šv.Antano dienos centras
Autorius Margarita Lizdenytė   
Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras

Įstaigos steigėjai dalininkai Kretingos Viešpaties apreiškimo vienuolynas ir fizinis asmuo Margarita Lizdenytė.

Šv.Antano dienos centras įsikūrė 2007 m. lapkričio 21 d. adresu Vilniaus g. 3 Kretinga.
Savo veiklą vykdo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč.Mergelei Marijai parapijos namuose (Vilniaus g.2, Kretinga).

Šv.Antano dienos centras organizuoja šiuos projektus ir veiklą:

1.Dirba su vaikais, paaugliais ir jaunimu iš Kretingos r. socialinės rizikos, socialiai remtinų bei kitaip krizes išgyvenančių šeimų pagal programą „Būkit geri, jeigu galit“
2.Kuria projektus Šv.Antano dienos centro organizacijos potencialo stiprinimui, infrastruktūros plėtrai.
3.Organizuoja suaugusiųjų švietimo projektus.
4.Savanorių projektus ir programas.

Projektus ir prašymus dėl paramos teikia įvairioms Lietuvos Respublikos vyriausybės institucijoms, Kretingos r. Savivaldybei, užsienio fondams bei geradariams.

Jau 2008 m. Šv.Antano dienos centrą rėmė: Kretingos r. Savivaldybė, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV), kiti privatūs geradariai.
Šv.Antano dienos centras yra ne pelno siekianti organizacija. Jis išsilaiko iš projektų paramos bei geradarių aukų.

Į Neformalaus ugdymo programą „Būkit geri, jeigu galit“ priimame dalyvauti 30 vaikų (7-17 metų), kurie iš Kretingos r. socialiai remtinų ir visokias krizes išgyvenančių šeimų. Jie skiriami į 2 amžiaus grupes: vaikų (7-12 metų) grupę ir paauglių (13 – 17 metų) grupę. Programoje dirbame LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dienos centrų pavyzdžiu ir specializuojasi darbe su smurtą šeimoje, visuomenėje, mokykloje patyrusiais vaikais. Lankantys vaikai renkasi Kretingos m., priemiesčių, Kulūpėnų, Aukštkalvių, Grūšlaukės, Erlėnų k. ir Salantų vaikais, paaugliais, jaunimu patiriančių krizes šeimoje bei visuomenėje. Centras bendradarbiauja su įvairiais konsultantais iš VDU Socialinio darbo instituto, šv.Kryžiaus namų Vilniuje siekia teikti reikiamas, kvalifikuotas darbuotojų paslaugas, Taip pat bendradarbiauja su Kretingos r. organizacijomis ir religinėmis bendruomenėmis.

Centro misija:
Tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui, išgyvenantiems šeimoje įvairias krizes, pažinti Dievo meilę, įvairiais būdais parodyti jiems gėrio atspindžius, padėti jiems atrasti ir dalintis gėriu savo pačių gyvenime;

Tapatumo vizija:
Siekti, kad vaikams paaugliams ir jaunimui, išgyvenantiems šeimoje įvairias krizes, būtų teikiama teisingas ir doras gyvenimo pavyzdys, pagalba jų šeimoms, susipažįstant su tikrosiomis gyvenimo vertybėmis ir jas pamilstant bei siekti, kad centro darbuotojų ir savanorių bendruomenė - būtų gyva, atsidavusių tarnystei ir vienas (a) kitam (ai).

Šv.Antano dienos centro direktorė Margarita Lizdenytė

Dvasinis asistentas brolis kunigas Tomas Žymantas, ofm

Darbuotojai:
Viktorija Juknevičiūtė (vyresniųjų vaikų grupės soc.pedagogė)
Kristina Drungytė (jaunesniųjų vaikų grupės soc. pedagogė)
Anželika Korolenko pschologė
Kiti bendradarbiai, konsultantai ir savanoriai. Iš viso 17 asmenų.

2009 metų strateginis planas:

1) Tobulinti ir tęsti neformalaus ugdymo programą „Būkit geri, jeigu galit“, skirtą vaikams ir paaugliams iš Kretingos r. socialinės rizikos, daugiavaikių, patiriančių skurdą ir kitaip krizes išgyvenančių šeimų, atsižvelgiant pagrindinius centro tikslus, uždavinius, darbuotojų darbo laiko suderinimo grafiką, ypatingą dėmesį kreipiant į mokymąsi, pamokų lankymą, taisykles dienos centre.
2009 metais užsiėmimų vaikams ir šeimoms kalendorinis terminas –
2009 sausio 05 – liepos 5 d. ir 2009 m. rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.
Organizuoti vaikams iš skurdžių Kretingos r. šeimų nemokamas paslaugas:
a) dienos veiklos užimtumą - 4 dienas per savaitę;
b) maitinimo;
c) transporto vaikams iš Kretingos r. įvairių vietovių, kaimų;
d) pamokų ruošos;
e) užsiėmimų su psichologu, soc. darbuotoju, pedagogais;
f) neformalaus ugdymo užsiėmimų: per dramą, šokį, dailę, kiną, rankdarbius;
g) organizuoti vaikų darbų parodas, muges;
h) konsultavimo užsiėmimų: psichologo, pedagogo ir dvasininko;
i) laisvalaikio: ekskursijų, išvykų ir sporto;
j) vasaros dieninę stovyklą.
2) Organizuoti šeimų lankymą namuose;
3) Padėti programos dalyvių tėvams ugdyti savo tėvystės ir motinystė įgūdžius;
4) Dienos Centras su vaikais dirba kasdien tokiu grafiku: administracija nuo 9-18 v.;
darbas su vaikais dienos centre – 13 – 18 v. kasdien nuo pirmadienio iki ketvirtadienio,
penktadienis – kvalifikacijos tobulinimo, išvykų, komandiruočių bei sanitarinė diena;
5) Kurti projektus infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių plėtros programoms;
6) Kartu su broliais pranciškonais pritaikyti naujas patalpas dienos centro veiklai ir jas suremontuoti ir modernizuoti.
7) Numatyti programoje darbuotojų rekolekcijų, kvalifikacijos tobulinimo galimybes ir poreikį, išvykas;
8) Pagal galimybes organizuoti darbuotojų, bendradarbiaujant su VDU ir kitomis organizacijomis, kvalifikacinius kursus, supervizijas;
8) Organizuoti suaugusių švietimo kursus ir mokymus.

Mūsų rekvizitai:

Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras
Vilniaus g. 3, Kretinga LT-97129, Lietuva
i/k 164249830, telefonas/faksas: 8-445-58782, e. – paštas: This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Bankas AB DnB Nord bankas, kodas 40100, SWIFT AGBL LT 2X,
atsisk. sąskaitos Nr. LT934010041800012285

Visus norinčius prisidėti prie tokios veiklos galite mus paremti malda bei skirti ir pervesti aukas, 2% fizinių asmenų pajamų mokestį.
Dievas telaimina ir teatlygina už jūsų gerumą!
 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai