Dievo žodis

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas (Mt22).
Tele Radio Padre Pio
Bernardinų vienuolyno įkūrimas Kretingoje
Autorius Julius Kanarskas   

Bernardinų vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjas Jonas Karolis Chodkevičius (Paveikslas Kretingos bažnyčioje)      Kretingos miesto atsiradimas, istorinė raida, katalikybės įsitvirtinimas pajūrio krašte neatsiejamai susiję su seniausio Vakarų Lietuvoje vienuolyno įkūrimu, vienuolių pranciškonų misionieriška ir apaštališka veikla.
      Todėl norint suprasti ir suvokti Kretingos praeitį, būtina pažinti Kretingos pranciškonų ordino vienuolyno istoriją.

      Katalikų vienuolių pranciškonų ordiną 1209 metais Italijoje įkūrė Pranciškus Asyžietis. Vienuoliai pasivadino Mažesniųjų brolių ordinu, kurį 1223 metais patvirtino Romos popiežius Honorijus III. Tai buvo pirmasis elgetaujančių vienuolių ordinas, svarbiausiu principu laikęs neturtą.
      1274 metais pranciškonai susiskaldė į observantus ir konventualus. Observantai pasiliko sau Mažesniųjų brolių ordino pavadinimą ir pagrindiniu principu tebelaikė neturtą. Tuo tarpu konventualai laikėsi švelnesnės regulos, neatsisakė sukaupto turto.
      Pirmieji pranciškonai misionieriai į Lietuvą atvyko XIII amžiuje per Kryžiaus karus. Jie dalyvavo ir karaliaus Mindaugo krikšte.
      Kretingos apylinkes Mažesnieji broliai pasiekė 1252–1253 metais, atvykę į Livonijos ordino riterių užkariautas pajūrio kuršių ir žemaičių žemes, kuriose skelbė Kristaus mokymą ir Dievo žodį.
      Antrasis jų atvykimas susijęs su XVI amžiuje kilusia reformacija ir protestantizmu, kuris labiausiai išplito su liuteroniškąja Prūsija besiribojančiuose regionuose, tame tarpe – ir Kretingos valsčiuje.
      Gindamas katalikų bažnyčios teises ir pozicijas, žymus Lietuvos karvedys ir Kretingos dvaro savininkas
Jonas Karolis Chodkevičius 1602 metais įkūrė Kretingoje bernardinų vienuoliją, kuriai patikėjo rūpintis pirmąja Kretingos bažnyčia ir valsčiaus gyventojų sielovada.
      Bernardinais Lietuvos-Lenkijos valstybėje buvo vadinami pranciškonai observantai, gavę vardą nuo Šv. Bernardo Sieniečio, reformavusio pranciškonus. Jie drauge su vienuoliais jezuitais aktyviai kovojo prieš reformaciją, todėl Jonas Karolis Chodkevičius, kaip ir kiti katalikų bažnyčią rėmę didikai, buvo jiems palankus. Bent vienas bernardinų kunigas vykdavo kartu su juo į visas keliones ir mūšius. Į paskutinįjį žymiojo karvedžio mūšį su turkais jį lydėjo bernardinai Andrejus Grondskis ir Zigmantas Tiškevičius. Į pranciškonų vienuolyną Jonas Karolis Chodkevičius pasižadėjo leisti ir vyriausiąjį savo sūnų Joną Jeronimą Krizostomą, kuris nuo vaikystės nešiojo vienuolio abitą.
      Dideliu religingumu pasižymėjo ir grafo žmona Sofija Mieleckaitė Chodkevičienė.Vienuolyno ir bažnyčios fundatorė Sofija Mieleckaitė Chodkevičienė (Paveikslas Kretingos bažnyčioje)
      Už nuopelnus pranciškonams, ordino generolo Juozapo Piskulio 1603 metų rugsėjo 2 dienos raštu grafui Jonui Karoliui Chodkevičiui leista dalyvauti visose pranciškonų religinėse apeigose ir naudotis visomis pranciškonų ordinui suteiktomis dvasinėmis malonėmis ir indulgencijomis.
      Jono Karolio Chodkevičiaus kvietimu į Kretingą atvyko 10 bernardinų – 8 kunigai ir 2 broliukai. Vienų istorijos tyrinėtojų duomenimis jie apsigyveno Kretingos kaime šalia bažnyčios, o kiti teigia, kad pirmiesiems bernardinams laikiną prieglobstį grafas suteikė Kretingos dvare.
      Įsikūrę Kretingoje, bernardinai uoliai dirbo pastoracinį ir misionierišką darbą. Jų dėka jau 1602 metais nemažai evangelikų liuteronų priėmė katalikų tikėjimą. Dar daugiau šeimų į katalikų bažnyčios prieglobstį grįžo 1603-1605 metais. Į Kretingą priimti katalikybės atvykdavo šeimos net iš Livonijos ir Prūsijos vietovių.
      Jono Karolio Chodkevičiaus sumanymu bernardinų vienuolynas Kretingoje turėjo tapti priešakine katalikybės tvirtove kovoje su protestantizmu, sklindančiu iš Prūsijos. Todėl jau 1603 metų gruodžio 10 dieną jis pasirašė privilegiją, kuria įpareigojo Kretingos dvaro administratorių Kunickį pradėti ruoštis vienuolyno rūmų ir bažnyčios statybai.
      Statybai buvo renkami akmenys, ruošiami rąstai, degamos kalkės. 1605 metų vasario 2 dieną vienuolyno gvardijonas Vaitiekus Vaicekavičius sudarė sutartį su Kauno plytininku Krygeriu dėl plytų gaminimo, o balandžio 21 dieną su Nesvyžiaus miestelėnu Vaitiekumi Isakavičiumi – dėl aprūpinimo čerpėmis.
      Vienuolyno pamatai buvo padėti 1605 metais, tačiau statybos darbų pradžia dėl karo su švedais užtruko. Tik 1607 metų kovo 13 dieną gvardijonas Vaitiekus Vaicekavičius pasirašė sutartį su Krokuvos mūrininku Kasparu Arkonu, kuris įsipareigojo pagal Jono Karolio Chodkevičiaus pateiktą projektą išmūryti vienuolyną, o paskui ir bažnyčią.
      Į naujuosius namus vienuoliai bernardinai persikėlė 1610 metais. Vienuolynas buvo dviejų aukštų, su uždaru kiemu, kurį pirmajame aukšte juosė galerija. Iš jos buvo patenkama į gvardijono celę, refektorių, virtuvę ir kitas pagalbines patalpas. Antrajame aukšte abipus koridoriaus glaudėsi vienuolių celės ir biblioteka. Prie vienuolyno galerijos iš vakarų pusės 1610–1617 metais iškilo bažnyčia, kurios požemiuose ir po vienuolyno galerija buvo įrengtas vienuolių laidojimo rūsys.Kretingos bernardinų vienuolyno ir bažnyčios fundacijos aktas, pasirašytas 1619-03-13 Jono Karolio ir Sofijos Chodkevičių, patvirtintas karaliaus Zigmanto Vazos (Fotokopija iš Kretingos muziejaus fondų)
      Bernardinų vienuolyno ir bažnyčios pastatų ansamblio statybai fundatoriai Jonas Karolis ir Sofija Chodkevičiai paskyrė dvylikos metų Kretingos dvaro pajamas, o 1619 metų kovo 13 dieną užrašė 3 valakus (apie 66 ha) žemės ir paskyrė dalį Kretingos dvaro kasmetinių pajamų: 70 statinių rugių, 10 statinių kviečių, po 150 statinių miežių ir avižų, 400 florenų maistui ir rūbams pirkti, 150 žąsų, 300 vištų, 2 statines medaus vaškui gaminti, 100 ašių malkų ir 300 vežimų šieno. Tą pačią dieną fundaciją patvirtino Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza.

 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai