Dievo žodis

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas (Mt22).
Tele Radio Padre Pio
Dievo gailestingumo žinia
Autorius Aušra Astrauskienė   

Birželio 16 dieną, šeštadienį, Kretingoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, vyko knygos „Gailestingumo kelias. Šv. Faustinos, palaimintojo Mykolo Sopočkos ir palaimintojo Jono Pauliaus II pėdomis Vilniuje“ pristatymas. Dalyvavo knygelės sudarytojas T. Jonas Emanuelis CSJ, vienuolis, kunigas iš Prancūzijos, šiuo metu tarnaujantis Šv. Jono Teologo vienuolyne, Vilniuje.
              Šeštadienio vakarą klausiusiems T. Jono Emanuelio CSJ galėjo susidaryti įspūdis, jog sudarytojas pristatė ne save, ne savo leidinį, o Gailestingumo žinią iš Dievo. Svečias pasakojo, jog Aukščiausiasis dar XIV a. per mistikę vie­nuo­lę Šv. Ju­li­jo­ną kvietė švęsti Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę; XVII a. per Šv. Mariją Margaritą Alakok - Švč. Jėzaus širdies šventę, o XX a. viduryje per jauną lenkų vienuolę Šv. Faustiną, gyvenusią Vilniuje – Dievo Gailestingumo iškilmę.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Ganytojo laiške rašė: „Dievo gailestingumas reiškia, jog Viešpats dovanoja išgelbėjimą ypač ten, kur viešpatauja vargas, skausmas, neapykanta, nesantaika ir neviltis. Dieviškojo gailestingumo malonė įveikia nuodėmę ir blogį, nuramina sielas, atveria ramybės ir džiaugsmo versmes. Atleidimas, tekantis iš pervertos Dievo širdies tiems, kurie priartėja prie amžinosios Meilės šaltinio, mums liudija, kad jokia žmogaus nuodėmė neviršija gailestingosios Dievo meilės. Gailestingumas gimdo gailestingumą, skleisdamas taiką ir ramybę“.

            Dievo Gailestingumo kultas pradėjo skleistis 1959m., kai būsimasis popiežius Jonas Paulius II buvo paskirtas Krokuvos vyskupu. Tada pasirodė antroji Jono Paulius II pontifikato enciklika, 1993 m. sesers Faustinos beatifikacija ir kanonizacija (palaimintosios skelbimas) bei 2000 metais įvestas Gailestingumo sekmadienis visuotinėje bažnyčioje.

Sesuo Faustina 1933-1936 m. Vilniuje patyrė daugelį Kristaus regėjimų. „...trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė...“, - kalbėjo pirmą kartą sesei Faustinai apsireiškęs Jėzus. Mistikės sesers Marijos Faustinos Kovalskos patirtus regėjimus, kunigo Mykolo Sopočkos užsakymu, 1934 metais nutapė dailininkas Eugenijus Kazimirovskis Gailestingojo Jėzaus paveikslą. 1935m. neoficialiai pirmąkart švęstas Gailestingumo sekmadienis. Tais pačiais metais Viešpats paprašė, kad būtų įsteigta nauja seserų kongregacija. Jėzus Šv. Faustinai patikėjo ir Dievo Gailestingumo vainikėlį. Nuo tada Vilnius gali būti vadinamas ir Gailestingumo miestu.

Palaimintasis Jonas Paulius II knygoje „Atmintis ir tapatybė“ kalbėjo, jog per seserį Faustiną yra perduotas Dievo Gailestingumo slėpinys, susijęs su laikotarpiu prieš pat Antrąjį pasaulinį karą, kai vystėsi nacizmo ir komunizmo ideologijos. Sesuo Faustina skelbė, kad tas ideologijas gali nuversti tik Dievo gailestingumas.

Knygelė skirta piligrimams, jiems siūlomas maršrutas Vilniaus miesto vietomis, susijusiomis su Gailestingumo žinia. Joje kiekvienai vietai - stočiai pateikiama trumpa istorinė apžvalga apie lankomą vietą su Šv. Faustinos ir palaimintojo M. Sopočkos gyvenimo epizodais; siūloma trumpa meditacija stoties tema, remiantis popiežių Pauliaus VI, palaimintojo Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI tekstais. Knygelėje yra ir Šv. Faustinos dienoraščio tekstai, Dievo Gailestingumo devyndienio intencija.

Vyskupai 2011 metus paskelbė Dievo gailestingumo metais. Kaip teigė svečias, gailestingumas yra naujosios evangelizacijos kelias, nes būtina paliesti žmogaus širdį, t.y. domėtis kiekvienu asmeniu kaip unikaliu, kaip į kiekvieną žiūri Jėzus. T. Jonas Emanuelis prisiminė, jog kalbantis su palaimintuoju Jonu Pauliumi II - uoju atrodė, jog tuo metu esate vienintelis jo pasaulyje egzistuojantis žmogus; taip ir Jėzus rodo, jog atidavė save už kiekvieną asmenį. Svečias T. Jonas Emanuelis pabrėžė, jog tikrąjį gailestingumo kelią mes rasime ir savo širdyse!

Pasak jo, Šv. Faustina suvokė, kad šventumas – tai meilė, kai visa save dovanoji be išlygų ir kartu gyveni labai paprastą gyvenimą...

 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai