Dievo žodis

Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė (Lk6).
Tele Radio Padre Pio
Kitos vienuolijos

Pranciškonės misionierės

Oficialus pavadinimas: Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių)

 Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys seserys semiasi gilaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.

 Tikslas: Dievo garbė, nuolatiniu įsipareigojimu eiti šventumo keliu liudijant bei skelbiant Evangeliją per: maldos apaštalavimą (malda žmonių intencijomis); ugdymą (mokykla); pastoraciją parapijoje (vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų grupės, katechezė); karitatyvinę veiklą (senelių, ligonių slauga bei šeimų lankymas).

 Įkurta Italijoje 1861 m., Lietuvoje nuo 1995 m.

Generalinė vyresnioji – sesuo Emmapia Bottamedi
This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 Vienuoliniai namai Lietuvoje:

Vilniaus g. 3 Lt – 97129 Kretinga
El. paštas This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
tel.nr. 844555108

 Vyresnioji – sesuo Sicily Matew Mundiyankal                            Straipsniai apie seseris...

 


Nepaliaujamos pagalbos seserys

Oficialus pavadinimas: Švč. M. Ma­ri­jos, Ne­pa­liau­ja­mos Pa­gal­bos, šv. Pran­ciš­kaus se­se­rų kon­gre­ga­ci­ja (die­ce­zi­nė)

Cha­riz­ma
: Jė­zaus Vei­dą at­pa­žin­ti kiek­vie­na­me žmo­gu­je.

Tiks­las
: Die­vo gar­bė ir ar­ti­mo mei­lės sie­los ir kū­no gai­les­tin­gie­ji dar­bai: apaš­ta­la­vi­mas tarp jau­ni­mo ir su­au­gu­sių­jų, ka­te­chi­za­ci­ja.

Įkurta
Lietuvoje 1936 m.

Ge­ne­ra­li­nė vy­res­nio­ji
– ses. Edi­ta Zo­fi­ja Ged­min­tai­tė

Adresas:
Pušyno g. 2, 97108 Kre­tin­ga, tel. (445) 77 148,
el. paštas: s.edi­ta@del­fi.lt

Vienuolių skai­čius
: 12 am­ži­nų­jų įža­dų se­se­rų, 2 laikinųjų įžadų seserys, 1 postulantė

Vie­nuo­li­niai na­mai
     1.  Pušyno g. 2, 97108 Kretinga, tel. (445) 77148
       Namų vyresnioji – ses. Pranciška Marija Petrošienė

      2.  Akmenės g. 18,  97127 Kretinga, tel. (445) 77 056
        Na­mų vy­res­nio­ji – ses. Magdalena Angelė Misiukevičiūtė

                    Straipsniai apie seseris...


 Motinos Teresės seserys (MC)

  Oficialus pavadinimas: Dievo Meilės Misionierių sesrų kongregacija (popiežiaus teisių).

 Charizma: „Aš trokštu“ – kaip meilės misionierės esame pašauktos malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį iš meilės jam ir sieloms.

 Tikslas: padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.                            

 Įkurta Indijoje 1950 m., Lietuvoje nuo 1991 m.

Generalinė vyresnioji – sesuo M. Nirmala Joshi, MC

 Vienuoliniai namai:

Laisvės g. 30, LT-97148 Kretinga
Tel. 8 445 778529 


Šv. Klaros vienuolija

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių).

 Kontempliatyvioji vienuolija.

 Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.

 Tikslas: malgdos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.

 Įkurta Italijoje 1212 m.

Lietuvoje nuo 1998 m.

Vyresnioji - sesuo Margarita Pellizzare

Vienuoliniai namai:

Mėguvos gt. 34 LT-97140 Kretinga

Tel. 8 445 79323

                             Straipsniai apie seseris...


Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolija

Kas mes?

Pasauliečių pranciškonų ordinas yra viena iš daugelio Katalikų Bažnyčioje gyvuojančių dvasinių šeimų. Pasauliečių pranciškonų ordino brolijos yra pasklidusios visame pasaulyje ir yra atviros kiekvienam tikinčiųjų sluoksniui. Šiose brolijose broliai ir seserys, Šventosios Dvasios raginami, siekia tobulos meilės pagal savo, kaip pasauliečių, padėtį, įžadais įsipareigodami šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu gyventi Evangelija ir laikytis Bažnyčios patvirtintos Regulos.

Keletas faktų apie mus

Pasauliečių pranciškonų ordinas (tuo metu vadintas Atgailos brolių ir seserų ordinu) įkurtas 1221 metais Italijoje. Pasauliečių pranciškonų ordino įkūrėjas ir globėjas yra šventasis Pranciškus Asyžietis. Lietuvoje Pasauliečių pranciškonų ordinas (tuo metu vadintas Trečiuoju šventojo Pranciškaus ordinu) savo veiklą pradėjo 1387 metais ir tęsia iki šiol.
Šiuo metu Pasauliečių pranciškonų ordine yra apie 400 tūkstančių brolių ir seserų, iš jų apie 700 Lietuvoje.
 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai