Dievo žodis

Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai (Mt7).
Tele Radio Padre Pio
Sumos choras
Autorius Benediktas Jurcys   

Kretingos muzikiniam kultūriniam gyvenimui didelę įtaką turėjo pranciškonų vienuolynas, įkurtas 1602 m. Vyskupas M. Valančius liudija, kad Kretingos pranciškonų vienuolyno bažnyčios vargonai, kurie sudegė 1941 m. birželio 26 d., buvo garsūs visoje Žemaitijoje. Nenusižengsime, jeigu panašiai galvosime ir apie bažnyčios chorą.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Sumos choras, giedantis sekmadieniais ir didžiųjų švenčių metu, savo kruopščiu darbu pasiekė pakankamai gerą meninį lygį. Choras giedojo per Šv. Mišias Kryžių kalne, kurias 1993 m. aukojo popiežius Jonas Paulius II; pirmojoje respublikinėje giesmių šventėje Vilniuje (2000 m.); Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje Kalėdinių giesmių festivaliuose (2008/2009);Vilniaus ir Kauno Arkikatedrose; Telšių J. Borisevičiaus kunigų seminarijoje; Kauno Prisikėlimo, Šeduvos, Anykščių, Rietavo, Kaltanėnų, Tytuvėnų, Kelmės, Švėkšnos, Salantų, Tūbausių, Varnių, Lenkimų bažnyčiose. Sumos choras sėkmingai koncertavo ir užsienio valstybėse: Čekijoje, Suomijoje, Švedijoje.Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Sumos choras turi turtingą kūrybinę biografiją : daugelį metų tęsiasi draugystė ir bendradarbiavimas su Vilniaus Arkikatedros Didžiuoju choru, Kauno Arkikatedros choru „Cantate“, Palangos, Gargždų, Klaipėdos bažnytiniais chorais.
Tarpukaryje čia dirbo iškilūs chorvedžiai, vargonininkai bei kompozitoriai, kurie prisimenami su didele pagarba ir dėkingumu.

1935 metais Kretingos Pranciškonų ordino gimnazijos (Šv. Antano Misijų Kolegijos) kapelionas kun. pranciškonas Tadas Budraitis paruošė gimnazijos dūdų orkestrą ir vyrų chorą, kurie atlikdavo bažnytinius ir pasaulietinius kūrinius.1939 metais į Kretingą ir Palangą perkėlus Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, Kretingoje pradėjo mokytojauti kompozitorius Eduardas Balsys. Tai gabus muzikas, atskleidęs gimnazistės Elenos Saulevičiūtės ir kitų mokinių muzikinį talentą, turėjęs didelės įtakos Kretingos muzikiniame gyvenime ir pokario metais.

Tarybų valdžios diktatūra nutraukė bažnytinio choro, šaulių orkestro, pranciškonų gimnazijos orkestro ir vyrų choro veiklą. E. Balsiui išvykus į Vilnių, Kretingos bažnyčios chorui vadovauti pakviečiamas talentingas chorvedys ir vargonininkas Vaclovas Pocius, kuris pasižymėjo ypatingu muzikiniu talentu, paruošęs keletą bažnytinio ir pasaulietinio turinio koncertų. Vėliau jis perėjo dirbti muzikos mokytoju į Kretingos vidurinę mokyklą, kartu mokė ir Klaipėdos muzikos mokykloje, organizavo chorus, dalyvavo su jais respublikinėse dainų šventėse.

Vėliau chorui vadovavo pranciškonas brolis Teodoras, Jonas Trupelis, Alvydas Bendoraitis, Genovaitė Maironienė, Lina Pudžiuvelytė.Šiuo metu Sumos chorą garsina 44 balsai. 14 vyrų ir 30 moterų. Vyrų balsų vidutinis amžius 66 metai, vieneriais metais jaunesnis už moterų. Vyriausias vyras sulaukė garbingo 84 metų amžiaus; jauniausiam – 41. Vyriausia moteris – 83 metų; jauniausiai – 39. Kai kurie žmonės chore gieda jau pusšimtį metų, be pertraukos nuo 1949 metų.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius raštu padėkojo Kretingos bažnyčios vadovui Aloyzui Žiliui už kasmetinį dalyvavimą Šiluvos atlaiduose. Ganytojas džiaugėsi, jog Kretingos bažnyčios choras vieningu giedojimu praturtino iškilmingą šventinę rugsėjo 14-osios Eucharistiją Šiluvos atlaiduose. Šv. Mišios buvo transliuojamos per „Marijos radiją“. Metropolitas viliasi dėl tolimesnio bendradarbiavimo su kretingiškiais visos Bažnyčios gyvenime. Šiluvos atlaiduose jie giedojo septintą kartą. Grįždami iš Šilinės atlaidų, choristai užsuka į Tytuvėnų bažnyčią, gieda Šv. Mišiose, susitinka su bendruomene.


Choro repertuarą sudaro tradicinė sakralinė muzika. Choro repertuare 8 Mišios, sukurtos įvairių epochų kompozitorių. Ypač mielai choristai gieda buvusio šios bažnyčios vargonininko kompozitoriaus Alvydo Remėsos kūrinius. Tai kompozitorius, kuris sakralinę muziką Klaipėdos krašte kuria aktyviausiai. Ji skamba liturgijos ir religinių švenčių metu. Nuo 2000 metų repertuarą praplėtė Sumos choro vadovo ir dirigento, kompozitoriaus, mokytojo eksperto kretingiškio Aloyzo Žilio kūriniai. A. Žilys gimė 1951 07 16 Kretingos raj. Raguviškių kaime. A. Žilys yra aktyvus visuomenininkas - Lietuvos chorų sąjungos, Lietuvos muzikų asociacijos ir Kretingos raj. kultūros tarybos narys. Respublikinių ir tarptautinių chorų festivalių "Aš attdarysiu dainų skrynelę" iniciatorius, meno vadovas, režisierius ir dirigentas. Tradicinių chorinės muzikos koncertų Kretingoje rengėjas nuo 1980m.
Chorui talkina vargonininkė Olivija Kundrotaitė. Jos atliekami kūriniai vargonams ir sakralumu prisirpęs balsas kiekvieną rytą ir vakarą pasitinka Dievo išsiilgusius parapijiečius ir svečius, atskubusius švęsti Eucharistijos.


 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai