Dievo žodis

Jei kas verstų tave nueiti mylią nueik su juo dvi (Mt5).
Tele Radio Padre Pio
Aidai
Stasys Šimkus ir Klaipėdos Muzikos mokykla
Autorius ALGIS ŠIMKUS   
I
   Į savo pasirinktą muziko profesiją Stasys Šimkus visada žiūrėjo labai rimtai. Jis nepakentė meno diletantų, nors ir gabių, ir lengvapėdiškos pažiūros į muziko specialybę. Savo mokiems jis visada sakydavo: "Būti įsivaizduotu muziku ir tikruoju yra du skirtingi dalykai. . . Susikaupkite, pralavinkite protą, sušildykite sielas, būsit geri muzikai."1

   Tokias pažiūras jis pirmiausia priskyrė savo motinos ir pirmojo muzikos mokytojo, Juozo Naujalio, įtakai. Motina, anksti pastebėjusi savo jauniausio sūnaus gabumus, jau nuo pat vaikystės pradėjo jį raginti siekti mokslo. Berniukui teturint dar tik dešimt metų, ji 1897 m. nuveža jį į Kauną ir atiduoda "daraktoriui" Juozui Naujaliui į jo vedamą vargonininkų-chorvedžių mokyklą. Ši vyskupo Paliulionio laikais prie Kauno katedros įsteigta mokykla buvo Naujalio pavyzdingai rimtai ir stilingai tvarkoma. Visi mokiniai, be tiesioginių pamokų, privalėjo dalyvauti katedros chore, tuo būdu gaudami progos betarpiai susipažinti su čia nuolat atliekamais Palestrinos, Orlando di Lasso, Vittorios, Suriano ir kitų gilios ir išdidžios bažnytinės muzikos kūrėjų veikalais.
Skaityti toliau...
 
VOKIETIJOS — SOVIETŲ SĄJUNGOS SĄMOKSLAS
Autorius BRONIUS NEMICKAS   
Straipsnis iš "Aidų" 1979 m. 10 nr gruodis
    Šiemet suėjo keturiasdešimt metų nuo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pradėto slapto bei pikto politinio žaidimo, iš kurio išriedėjo Ribbentropo -Molotovo vardu vadinama sankalba prieš kaimyninių valstybių—tarp jų ir Lietuvos — teritorijos integralumą ir valstybinę nepriklausomybę. Po Antrojo pasaulinio karo, kai šie susitarimai išvydo dienos šviesą,1 išryškėjo, kaip hitlerinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga iš anksto slapčia susibaudę pasmaugti savo kaimynų valstybinę nepriklausomybę, dalijosi jų žemėmis, jomis mainikavo ir prekiavo.

    Ryšium su Ribbentropo - Molotovo susitarimų 40-ties metų sukaktimi laisvųjų pabaltiečių spauda ir organizacijos šiemet ryžosi atkreipti pasaulio dėmesį į lietuvių, latvių ir estų tautoms Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos klasta ir smurtu padarytąją nuoskriaudą, šaukdamosios jos atitaisymo.
Tas šauksmas susilaukė atbalsio pavergtosioms Pabaltijo valstybėms palankioje svetimųjų spaudoje ir kai kurių laisvojo pasaulio kraštų valstybinėse institucijose.
Skaityti toliau...
 
ŽMOGIŠKOSIOS NETIKRYBĖS ŠVENTASIS
Autorius Antanas Maceina   
Pranciškaus Asyžiečio užmojis ir jo prasmė
1. Klausimo pobūdis
Sąmoningai vadiname šv. Pranciškaus Asyžiečio darbą užmoju, ne veikla. Nes iš tikro jis veikalo nė nepaliko: jis paliko mums tik savo paties pastangų kryptį ir save patį kaip įkūnytą šios krypties regimybę, visu grožiu spindinčią jo asmenybėje, tačiau nesusiklosčiusią bendruomene ir todėl nevirtusią šiosios būsena istorijoje. Tai, kas buvoja po Pranciškaus mirties jau septynetą amžių su viršum pranciškonų vienuolijos atšakomis, yra istorinio vyksmo padaras — ne ta prasme, kad šis vyksmas išugdo bei išskleidžia kiekvieną pradmenį ligi pilnutinio pavidalo, bet ta, kad čia jis išskleidė bei išugdė ano pradmens priešingybę.
Skaityti toliau...
 
Eilėraščiai iš rinkinio "Išduotas medis"
Autorius Alfonsas Nyka-Niliūnas   
VAIKYSTĖS   FRAGMENTAS

Aš atsimenu, kaip mes abu gulėjom
Lapų vitraže, lyg du spalvoti vabalai,
Ir su vėjais ėjome, spindėjome alėjom,
Kaip didžiuliai aukso gabalai,

Kol sapnuodami su vėjais susiliejom
Sodų ežero srovėj — ir taip
Mes, skambėdami kaip tie varpai, tylėjom
Atsišlieję prie ramaus alyvmedžio tvirtai.

Dar ilgai taip ėjome, skambėjome alėjom;
Durų rankena išgydėm sužeistus pirštus
Ir išbristi niekur iš namų nebegalėjom
Per auksinių lapų vandenis tirštus.
1949.
Skaityti toliau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Galas >>

Page 1 iš 13

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai