Dievo žodis

Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių – pirmi (Mt19).
Tele Radio Padre Pio
Tėvas Jeronimas Pečkaitis
Autorius Julius Kanarskas   

Tėvas Jeronimas Pečkaitis (1885–1925) (Nuotrauka iš Šv. Pranciškaus Varpelio)      Kunigas pranciškonas, Lietuvos pranciškonų komisaras, Šv. Pranciškaus III-ojo ordino kongregacijų steigėjas ir vizitatorius, tretininkų žurnalo "Šv. Pranciškaus Varpelis" įkūrėjas ir redaktorius, Lietuvos bitininkų draugijos įkūrėjas ir vadovas.

      Jonas Pečkaitis gimė 1885 metų rugsėjo 30 dieną Rudžių kaime (Sintautų valsčius, Šakių apskritis). Užaugo turtingų ūkininkų šeimoje. Mokėsi Naumiesčio pradinėje mokykloje ir Marijampolės gimnazijoje. Baigęs keturias gimnazijos klases, įstojo į Seinų dvasinę seminariją.
      Įšventintas į kunigus, 1908–1914 metais vikaravo Turoslės, Filipavo ir Liubavo bažnyčiose, o 1914 metais įstojo į pranciškonų vienuolyną ir pasirinko vienuolišką tėvo Jeronimo vardą. Pranciškono abitą 1914 metų spalio 26 dieną Palėvenės bažnyčioje (Kupiškio r.) gavo iš Lietuvos pranciškonų provincijos atkūrėjo tėvo Pranciškaus Bizausko rankų.
      Nuo 1915 metų rudens iki 1917 metų darbavosi Kretingos pranciškonų vienuolyne ir parapijoje, o 1917–1918 metais vikaravo Darbėnuose.
      1919 metų pabaigoje buvo išsiųstas į pranciškonų ordino Silezijos provincijos (Vokietija) vienuolynus, kuriuose tobulinosi dvasiškai, detaliai susipažino su pranciškonų gyvenimo būdu ir regula, papildė teologijos ir filosofijos žinias. 1920 metų pabaigoje grįžo į Kretingą, o tėvui Pranciškui išvykus iš Kretingos, 1921 metų birželio 12 dieną Silezijos provincijolo įsakymu buvo paskirtas Kretingos vienuolyno viršininku ir pranciškonų komisaru.
      Tęsdamas tėvo Pranciškaus Bizausko pradėtus darbus, rūpinosi pranciškonų vienuolijos atkūrimu. Kariškiams apleidus vienuolyną, 1921–1923 metais atliko remontą, įrengė jame bendrabutį pranciškonų išlaikomiems Kretingos progimnazijos moksleiviams, surinko aptarnaujantį personalą – virėjus, dailides, mūrininkus, batsiuvius ir pan.
      1922 metų spalio 16 dieną atidarė vienuolyne Kretingos seminariją, kurioje klierikai buvo mokomi pagal aukštesniųjų gimnazijos klasių programą ir ruošiami studijoms aukštojoje mokykloje. 1924 metais seminarija uždaryta, kadangi Lietuvos vyriausybė nesutiko jos auklėtinių atleisti nuo karinės tarnybos.
      Tėvas Jeronimas stengėsi nuolatos tobulėti, gilinti savo žinias. 1922 metų rudenį įstojo į Lietuvos universitetą, studijavo apologetiką.
      Daug dėmesio skyrė Šv. Pranciškaus III-ojo ordino veiklos aktyvinimui, steigė ir vizitavo naujas tretininkų kongregacijas, kurių per trumpą savo gyvenimą įkūrė virš 100. Jo iniciatyva 1922 metų birželio 15–17 dienomis Kretingoje, o 1924 metų rugsėjo 15–17 dienomis Kaune, įvyko Lietuvos tretininkų kongresai. 1923 metų liepos 23 dieną Silezijos provincijos kapituloje paskirtas Kauno vienuolyno viršininku ir Lietuvos tretininkų direktoriumi, nutarė leisti tretininkams skirtą leidinį „Šv. Pranciškaus varpelis”, kurį nuo 1923 metų rugpjūčio mėnesio iki pat mirties redagavo.
      Tėvas Jeronimas labai mylėjo bites ir garsėjo kaip vienas geriausių bitininkų Lietuvoje. 1917 metais Kretingoje įkūrė pirmąją bitininkų draugiją „Spiečius”, kuri 1919 metais pasivadino „Bite” ir išplėtojo veiklą visoje Lietuvoje, įkūrusi 22 skyrius. Tėvas Jeronimas Pečkaitis skelbė spaudoje straipsnius bitininkystės tema, 1921 metais Tilžėje išleido bitininkavimo vadovėlį „Bitininkas”, 1921 metų kovo 16 dieną Kretingoje atidarė vienmetę bitininkavimo mokyklą, o vėliau kasmet ruošdavo bitininkavimo kursus. Jo rūpesčiu prie vienuolyno įsteigtos dirbtuvės, kuriose pagal naujausius reikalavimus buvo gaminami aviliai. Po įkūrėjo mirties draugijos centras persikėlė į Kauną.
      1925 metų pavasarį grįždamas iš rekolekcijų Kamajuose tėvas Jeronimas peršalo ir sunkiai susirgo. Mirė 1925 metų balandžio 3 dieną Kauno karo ligoninėje. Buvo pašarvotas pranciškonų vienuolyne Kaune, o palaidotas Kretingos parapijos naujosiose kapinėse priešais grafų Tiškevičių koplyčią, vienuoliams pranciškonams skirtoje vietoje.

      Literatūra:
      A. a. Tėvas Jeronimas Pečkaitis. – Šv. Pranciškaus Varpelis, 1925, nr. 5, p. 104-105.
      BIZAUSKAS, Pranciškus. A. a. T. Jeronimo Pečkaičio paskutinės dienos. – Šv. Pranciškaus Varpelis, 1925, nr. 7, p. 170.
      ČEPULIS, Kazimieras. Teisusis bus amžinai minimas. A. a. Tėvo Jeronimo Pečkaičio O.F.M. 10 metų mirties sukaktuvėms. – Šv. Pranciškaus Varpelis, 1925, nr. 4, p. 115.
      Tėvas Jeronimas (Jonas) Pečkaitis. – Šv. Pranciškaus Varpelis, 1923, nr. 3, p. 20-21.
      VAŠKYS, Justinas. Pranciškonai Kretingoje. Kretinga, 1940, p. 73-74.

 

Kelyje

Menas - Leo Ray

Edžio Fotomenas

Autorinės teisės ir atsakomybė

kretingospranciskonai.lt yra Interneto portalo svetainė, priklausanti Kretingos pranciškomų vienuolynui (toliau -KRETINGOSPRANCISKONAI) .
 kretingospranciskonaiI.lt stengiasi, kad pateikiama informacija būtų tiksli ir etiška, tačiau mes negalime garantuoti 100% tikslumo ir neatsakome už naudojimosi informacija, pateikta svetainėje, padarinius.
Griežtai draudžiama "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" paskelbtą informaciją panaudoti kitose svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti KRETINGOSPRANCISKONAI kaip šaltinį.
 Internete panaudota medžiaga privalo turėti HTML kodą:

<a href=""><img
border="0" src="/kretpra.JPG"
alt="KRETINGOSPRANCISKONAI"></a>

Rezultatas bus toks: 'KRETINGOSPRANCISKONAI'
 "KRETINGOSPRANCISKONAI.lt" neatsako už vartotojų atsiliepimus ir komentarus (pastabas apie pateiktą medžiagą).

Siųsdami ir skelbdami bet kokią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus) KRETINGOSPRANCISKONAI  interneto puslapiuose, Jūs suteikiate KRETINGOSPRANCISKONAI autoriaus teises į visą šią informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus). KRETINGOSPRANCISKONAI  neprivalės atlyginti šios informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių) pateikėjui. KRETINGOSPRANCISKONAI  gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti jos interneto puslapiuose paskelbtą informaciją (medžiagą, duomenis, nuomones, komentarus), nurodydama autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta. Jokie tretieji asmenys neturi teisės naudoti informacijos (medžiagos, duomenų, nuomonių, komentarų), paskelbtos KRETINGOSPRANCISKONAI interneto puslapiuose be KRETINGOSPRANCISKONAI raštiško sutikimo.
 
© 2012 Kretingos Pranciškonai